#HIGH PERFORMANCE

Zažijte novou úroveň produktivity

a osobní spokojenosti

Co je to HIGH PERFORMANCE?

HIGH PERFORMANCE lze nejlépe přeložit jako „vysoká výkonnost“. V českém jazyce však vysoká výkonnost evokuje spíše dřinu. V tom anglickém znamená být ve formě, mít život pod kontrolou a řídit ho z nadhledu. Znamená užívat svůj plný potenciál, pracovat chytře a efektivně, dosáhnout úspěchu a udržet si ho dlouhodobě. Znamená také to, že práce a projekty, kterým věnujeme svůj čas, nám dávají smysl a přináší naplnění.

HIGH PERFORMANCE je ucelený systém, který bere v úvahu komplexnost lidského bytí a úspěch, kterého s ním dosáhnete, není vykoupen stresem, poškozováním vlastního zdraví nebo zanedbáváním důležitých vztahů.

HIGH PERFORMANCE znamená vysokou produktivitu i osobní spokojenost současně. Je doslova životním stylem těch skutečně úspěšných.

Klíčové oblasti HIGH PERFORMANCE

JASNÁ PŘEDSTAVA

Mít jasno je naprostým základem vysoké výkonnosti, vědět co chcete a jak se tam dostanete je základ. Měli byste ale také vědět kdo jste a kým se chcete stát. Jak chcete interagovat s lidmi kolem sebe. Jaké dovednosti jsou klíčové pro Váš další posun a mnoho dalšího. Není to ale jen jasná představa o konkrétních oblastech. Je to hlavně návyk neustálého vyjasňování, který nám umožní se v jakékoliv situaci rozhodovat rychle v souladu s tím kdo jsme, co chceme a kam jdeme.

ENERGIE

Máte-li jasnou představu, potřebujete energii. Základy známe všichni – dostatečně a kvalitně spát, pravidelně cvičit a zdravě jíst. Podařilo se nám to ale již zcela zakotvit do našeho života? Nad rámec těchto základů se budeme zabývat tím, jak si udržet vysoký stupeň energie po celý den. Naučíte se lépe ovládat své pocity a emoce a seznámím vás s několika technikami, které vaši energii posunou na zcela novou úroveň.

MOTIVACE

Pokud nejsme správným způsobem motivovaní, jasné představy a dostatek energie nás k HIGH PERFORMANCE nepřivedou. Je potřeba naučit se vyvíjet nebo naopak omezovat tlak, který přichází jak zevnitř, tak z venku. Nedostatek tlaku (motivace) znamená nízkou produktivitu, naopak přemíra tlaku často znamená stres a úzkost, za jejíž přítomnosti se rozpadá jasné a strategické myšlení. Efektivita klesá a vnitřní nepohoda v čase narůstá. Pochopení těchto principů v kombinaci s technikami a návyky, se kterými vás seznámím, vám přinese optimální míru motivace.

PRODUKTIVITA

Produktivitu zvýšíte nejlépe tím, že ovládnete předchozí tři oblasti, kde dochází k největším ztrátám. Pokud jste tyto oblasti ovládli a chcete svou produktivitu a efektivitu dovést na špičkovou úroveň, pak musíte především ovládnout to, kam zaměřujete svou pozornost. Společně identifikujeme klíčové oblasti, projekty a činnosti, skrze které vytváříte hodnotu – to, za co jste placeni a na základě čeho jste hodnoceni, nebo čeho chcete skutečně dosáhnout v rámci svého podnikání. Následně budeme vytvářet prostor a budovat schopnost se těmto oblastem věnovat více a efektivněji.

OSOBNÍ VLIV

Jdeme-li v HIGH PERFORMANCE ještě dále, zjistíme, že k tomu abychom byli úspěšnější, potřebujeme i lidi kolem nás. Potřebujeme s nimi spolupracovat a vycházet. Potřebujeme být zdatní komunikačně. Musíme umět argumentovat, přesvědčit ostatní a dostat je na svou stranu. Pokud jsme ve vedoucí funkci, je to ještě o to důležitější. Jaké dovednosti a návyky potřebujete rozvíjet, abyste toho dosáhli? Co uděláte proto, aby vás lidé respektovali a podporovali v dosažení toho, o co usilujete? 

ODVAHA

Někdo by řekl, že mít odvahu je možná to nejdůležitější. Schopnost pravidelně vystupovat z komfortní zóny a stanovovat si náročné cíle. Být schopen se k nim veřejně zavázat. Stát si za svým, i když jsou lidé okolo vás jiného názoru nebo vás odrazují. Chcete-li být odvážní, musíte svou odvahu v těchto situacích a navzdory strachu doslova demonstrovat kdykoliv se naskytne příležitost. Odvaha je návyk, je to postoj a k jejímu dosažení je potřeba trénink. Společně budeme hledat a vytvářet příležitosti k tomu, abyste svou odvahu mohli demonstrovat a posilovat, dokud se pro vás nestane návykem.

Proč si vybrat HIGH PERFORMANCE?

1

Vypořádáte se s přetížením a nedostatkem času

HIGH PERFORMANCE si vybírají především lidé, kteří narazili na limity své výkonnosti či produktivity. Mají pocit, že víc nezvládnou, i když by měli. Vzhledem k množství práce nebo odpovědnosti, které musí nebo chtějí zvládnout, pociťují vysokou míru stresu, únavy nebo nedostatku času na osobní život, koníčky či rodinu. Neví, jak by sami mohli situaci vyřešit nebo vnímají, že se potýkají s problémem v některé z výše popsaných oblastí – například ztratí představu o dalším směřování nebo smyslu toho, co dělají. Trpí nedostatkem energie nebo motivace. Pociťují pokles produktivity, efektivity nebo se potýkají s prokrastinací. Nedaří se jim v dostatečné míře prosazovat vlastní nápady nebo vycházet s lidmi. Upadli do komfortní zóny nebo jim chybí odvaha posunout se na další úroveň.

Posunu vás na novou úroveň úspěchu

Druhou skupinou, pro kterou je HIGH PERFORMANCE velmi přínosný, jsou lidé, kteří dosáhli významné úrovně úspěšnosti, ale zároveň mají pocit, že se současným osobnostním nastavením je taková úroveň jejich limitem. Aby udrželi současnou úroveň úspěšnosti, jedou na plný plyn. Začínají cítit únavu nebo jsou často ve stresu. Někteří to zvládají, ale uvědomují si, že současné tempo není dlouhodobě udržitelné a že zavádění jakýchkoliv změn hrozí rozpadem celého propracovaného systému, který je dostal tam, kde jsou. Často nás na určitou úroveň úspěšnosti dostanou návyky nebo způsoby myšlení, které je nutné na vyšší úrovni opustit a osvojit si nové. Taková situace vyžaduje odstup, pečlivé plánování a ideálně podporu někoho, kdo danému procesu rozumí. Sám jsem si takovou situací prošel, a právě HIGH PERFORMANCE systému vděčím za to, že jsem se posunul na nový level a otevřeli se mi zcela nové možnosti, nové úrovně úspěchu a osobní spokojenosti.

2

3

Rozvinu váš plný potenciál, spokojenost a naplnění

Dalšími, kteří do HIGH PERFORMANCE tréninku vstupují, jsou lidé, kteří na sobě rádi pracují. Lidé, kteří si uvědomují, že právě oni jsou katalyzátory toho, zda svých cílů dosáhnou či nikoliv. Jsou to lidé, kteří jsou zvyklí vydat ze sebe to nejlepší. Zajímá je, jak být v životě výkonnější a zároveň spokojenější. Jak při práci pociťovat radost, naplnění a smysl.

JMENUJI SE MICHAL KOMÁREK

Poslední dva roky jsem výkonný, úspěšný a spokojený

Ne vždy tomu ale tak bylo…do 22 let jsem byl jen kluk, co má velké sny, ale ve skutečnosti nedělá nic pořádného, aby jich dosáhl. Pak jsem v roce 2006 vzal do ruky první osobně rozvojovou knihu, která nastartovala mou touhu na sobě pracovat. Od té doby jsem přečetl vše, co mi přišlo pod ruku. Vyslechl jsem tisíce hodin audioprogramů od ikon, jakými jsou Jack Canfield, Brian Tracy, John C. Maxwell, Dr. Wayne Dyer, Stephen R. Covey, Tony Robbins a mnoho dalších. Věnoval jsem se vědomé sebereflexi, psaní deníků, meditacím a vizualizacím. Hodně dlouho to ale byla všechno jen teorie.

Do praxe mi ji pomohlo dostat posledních 15 let strávených obchodní činností a lidé, se kterými jsem spolupracoval. Mnoho nadřízených mi bylo vzorem a pomohlo mi pochopit, jak nabytou teorii dostat do praxe. Obchodní činnost mi pomohla vyrůst a zažít úspěch, stále jsem se ale potýkal s osobní nespokojeností, stresem a přetížením. Cítil jsem, že dlouhodobě takové tempo neudržím a že potřebuji něco změnit. Začal jsem hledat a objevil jsem HIGH PERFORMANCE.

Dlouhé roky studia osobně rozvojové literatury jsem trpěl syndromem, že až objevím tu jednu věc, tak se všechno změní, budu úspěšný a spokojený. Postupně jsem musel připustit, že žádná taková věc neexistuje a když už jsem to přijal za své, narazil jsem na systém HIGH PERFORMANCE. Celé mi to dávalo neuvěřitelný smysl a vše, co jsem se dlouhé roky učil, to dávalo do praktických souvislostí. Po několika týdnech intenzivního studia mi najednou došlo, this is it! (to je ta jedna věc)

Jak pracuji a co ode mě můžete očekávat

Ve své praxi kombinuji konzultační a koučovací přístup zaměřený na zvyšování výkonnosti, osobnostní růst a dosahování výsledků. Respektuji jedinečnost každého člověka, jeho životních zkušeností, názorů a postojů. Výkonnost a úspěch má ale svá neměnná pravidla a ty vám pomohu si osvojit!

Nenechám vás bloudit slepými uličkami jen proto, abyste si na vše přišli sami. Jsem tu, abych urychlil váš růst, zvýšil vaši výkonnost, produktivitu a osobní spokojenost. Společně dosáhneme cílů, které jste si stanovili a vybudujeme hluboký upřímný vztah založený na důvěře, respektu a partnerství.

Jsem tu pro vás, když mě potřebujete a zajímám se o váš progres mezi sezeními. Podporuji a motivuji. Dodávám sebedůvěru a odvahu, když ji potřebujete, ne jen jednou za čtrnáct dní. Vyznávám však pragmatický styl s tlakem na dosažení stanovených cílů, vyžaduji osobní odpovědnost a netoleruji výmluvy.

Kdo už je výkonný?

Petr Jasinski

Lektor a konzultant komunikačních dovedností KurzyKomunikace.cz

„Vždy jsem se snažil pracovat hlavně chytře a efektivně a být výkonný mi přišlo spíš jako pracovat s maximálním nasazením od rána do večera. Michal mě ale přesvědčil, že High Performance je o něčem trochu jiném a že ho už vlastně nevědomě k dosahování úspěchu a spokojenosti použivám. Když jsem tohle pochopil, začali jsme společně pracovat na tom, abychom můj High Performance pozvedli na novou úroveň. Postupně jsme vylaďovali šest klíčových oblastí, ve kterých mě Michal seznamoval s doporučenými návyky či technikami, které ti nejvýkonnější v každodenním životě užívají. Každé sezení mě přivedlo k nějakému uvědomění a významě mě posunulo vpřed. Po nějakém čase plánuji opět projít sérií konzultací a svou výkonnost opět posunout na další úroveň. Doporučuji.“

„Podnikání se mi úspěšně rozjíždělo a s tím se zvyšovalo množství práce. Postupně mi už ale nezbýval čas téměř na nic jiného. Michal mi pomohl uvědomit si, co je v mém podnikání opravdu důležité a začala jsem důsledně plánovat a prioritizovat. Ujasnila jsem si vizi dalšího rozvoje a osobního růstu a úspěšně jsem jí vykročila vstříc.

Michalova pomoc na mé cestě pro mě byla velmi důležitá. Byl a stále je mým pilířem. Díky jeho citlivému, ale přesto neústupnému vedení se držím svého směru. Vím, že se na něj mohu obrátit, když mám chuť všechno zabalit a on se mnou celou situaci trpělivě rozebere a pokračujeme dál. Díky jeho vedení mám nyní více času pro sebe, pro rodinu i na mé koníčky.“

Lucie Doležalová

Konzultantka online podnikání

Matěj Šimek

Vývojář a konzultant na volné noze,
CTO @ Splendid job, s.r.o.

„S Michalem jsme se potkali v pro mě těžké chvíli. Uzavíral jsem velký projekt, kterému jsem dával všechen svůj čas. Pomohl mi se pozastavit, srovnat si priority a vyváznout z toho bez újmy. Díky němu jsem si stanovil zdravý balanc osobního a pracovního života.“

Kolik to stojí?

Jednorázová konzultace

Víte-li přesně, jaká oblast je pro vás právě teď klíčová a nechcete na své výkonnosti, produktivitě a osobní spokojenosti pracovat dlouhodobě, využijte jednorázovou konzultaci. Pro využití této služby tak, aby by byla efektivní, potřebuji vědět, kterou ze šesti oblastí chcete řešit, nebo s jakým konkrétním problémem či situací se v životě potýkáte. Konzultace je zpravidla zakončena tvorbou konkrétního akčního plánu, který můžete následovat po skončení naší spolupráce. Samozřejmě se ale v případě potřeby můžete objednat znovu nebo již zvolit komplexnější spolupráci, která začíná Strategickým sezením.

Cena 2 500 Kč / 60 min

Úvodní strategické sezení

Pokud máte zájem o dlouhodobou spolupráci, doporučuji ji zahájit úvodním „Strategickým sezením“, které trvá 90 min. V rámci tohoto sezení se podíváme na vaši současnou úroveň výkonnosti a na to, co vám brání ji zvýšit. Odkryjeme příležitosti k jejímu nejrychlejšímu posunu vpřed a sestavíme konkrétní akční plán, který povede k okamžitým změnám ve vašem životě. Vytvoříme vizi toho, kam se chcete s HIGH PERFORMANCE posunout a v jakém časovém horizontu. Na základě toho nastavíme vhodnou délku i obsah další spolupráce, zpravidla 3-12 setkání v délce 60 min. (viz balíčky dlouhodobé spolupráce níže).

Cena 2 000 Kč / 90 min

Balíčky pro dlouhodobou spolupráci

*Ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH

8 věcí, se kterými vám pomohu

Chcete se posunout za hranice vaší současné výkonnosti

Pokud jste již dosáhli významného úspěchu, možná máte pocit, že jste dosáhli všeho po čem jste toužili. Paradoxně se ale někdy může dostavit „trauma úspěchu“ – přepadne nás pocit deprese z toho, že jsme svých cílů dosáhli příliš brzy nebo že už nemáme chuť se hnát za dalšími výzvami.

HIGH PERFORMANCE vám může pomoci přehodnotit svá měřítka a spatřit nové horizonty.

Chybí vám konzistence

Pravdou je, že potřebujeme být konzistentní. Neustále si opakovat a připomínat naše cíle, abychom v procesu jejich dosahování nepolevili, dokud jich nedosáhneme. Výkonnost, dlouhotrvající úspěch a naplnění závisí právě na tom, jak jsme konzistentní a sebe-disciplinovaní. Naše spolupráce vám bude tyto aspekty neustále připomínat.

Budeme sledovat, měřit a připomínat si pokroky vašeho osobního růstu a vašich cílů, dokud se nestanou vaší každodenní realitou.

Chcete mít naprosto jasno

Všichni víme, že mít nějaké cíle je dobrá věc. Není ale cíl jako cíl a jak říká Tony Robbins: „Lidé nejsou líní, ale stanovují si neplodné cíle. Takové, které je neinspirují k akci.“ Mnoho lidí až příliš často nemá jasno v tom, co chce, nebo dokonce ani neví na základě jakých měřítek by si měli cíle stanovovat a co pro ně znamená úspěch. Pokud patříte mezi ty výkonnější, možná máte pocit, že to není o vás. Vězte ale, že škála aplikovatelnosti je velmi hluboká a pokud ráno neskáčete nadšeně z postele, abyste se pustili do svých cílů, máte stále co zlepšovat.

Ztrácíte ze zřetele své cíle

Je neuvěřitelně složité měřit výkonnost u někoho, kdo na svých cílech nepracuje konzistentně, protože své cíle ztrácí ze zřetele. Takový člověk je jako vlak, který sjel z trati a nikdo proto není schopen měřit jeho rychlost ani možnosti. Naše cíle zkrátka někdy vyblednou, najednou postrádají lesk, který měly na začátku. To znamená, že buď to nebyly ty správné cíle, nebo že se necháváme neustále něčím rozptylovat. Společně identifikujeme „VAŠE“ cíle, niterné a motivující a budeme na nich udržovat pozornost, dokud jich nedosáhnete.

Hledáte objektivní zpětnou vazbu

Představte si, že najmete někoho, kdo vám pravidelně bude dávat nestrannou a objektivní zpětnou vazbu. Někoho, jehož úspěch závisí na tom, že pomáhá ostatním udělat ty správné kroky. Pokud byste to udělali, jak by se změnila vaše výkonnost, produktivita a osobní spokojenost? Pomůžu vám navodit neuvěřitelný stupeň soustředěnosti a vytrvalosti. Poskytnu vám takovou zpětnou vazbu, kterou potřebujete, abyste se udrželi na vrcholu své výkonnosti a dlouhodobé úspěšnosti.

Pozor, kritika není zpětná vazba, která je pro zvyšování výkonnosti zásadní. Efektivita zpětné vazby navíc roste, pokud ji lidé aktivně vyhledávají sami. Důležité je také její předání upřímnou, objektivní a prakticky mířenou formou.

Potřebujete se zodpovídat

Pamatujete si, když jste naposled pracovali na projektu, při kterém na vás lidé spoléhali? Je dost možné, že jste při jeho plnění nepotřebovali žádnou další motivaci ani postrkování od nadřízených. Faktem totiž je, že když na nás někdo spoléhá a my svému závazku dostojíme, cítíme se skvěle. Pocit odpovědnosti vás zkrátka často posune více, než samotná motivace. Možná kolem sebe nemáte hromadu lidí, kteří by vám fandili nebo počítali s tím, že dosáhnete svých osobních cílů, ale proto se jich přece nevzdáte.

V rámci spolupráce s klienty buduji vztahy založené na důvěře a upřímném zájmu a když se na něčem domluvíme, nenechám vás se z toho vyvléknout. Důslednost je v tomto směru otcem pokroku.

Propad vaší výkonnosti vede ke skutečným ztrátám

Za určitých okolností může propad výkonnosti znamenat ztrátu peněz, majetku, postavení, apod. I když jsou vysoce výkonní lidé velmi sebevědomí ohledně své schopnosti zůstat na vrcholu, jsou si také velmi dobře vědomi toho, že když je potřeba, musí si umět říct o pomoc.

Konzultace výkonnosti a práce s HIGH PERFORMANCE přináší skrze dosažené cíle, zvýšení efektivity, produktivity a výkonnosti hodnotu, která násobně převyšuje její cenu. A v případě, kdy se vlivem propadu výkonnosti jedná o přímou ztrátu peněz, majetku nebo postavení, je její hodnota doslova nevyčíslitelná.

Chcete dosáhnout profesního úspěchu

Přiznejme si to, v dnešní době potřebujeme víc než dobré vzdělání, talent a zápal, abychom se dostali na vrchol kariéry. Potřebujeme také organizační dovednosti a strategické plánování. Potřebujeme neustále zlepšovat naši efektivitu práce. Všechny tyto aspekty a mnoho dalších do sebe zapadají jako skládačka a vyžadují pečlivé a promyšlené plánování, stejně jako provedení a často i velký díl podpory od ostatních. HIGH PERFORMANCE pracuje se všemi aspekty a pomůže vám se na kariérním žebříčku rychle posunout vpřed, pokud ho necháte.

Domluvit telefonickou konzultaci ZDARMA (20 min.)

4 + 9 =

*Pokud se nebudu schopen vámi navrženému termínu přizpůsobit, kontaktuji vás s návrhem alternativních termínů formou SMS.

Kontaktujte mě

Michal Komárek

jsem@vykonny.cz, +420 774 379 309

12 + 4 =

Osobní setkávání

Tesaříkova 1024/9
102 00 Praha 10 – Hostivař

Videokonferenční setkávání